ITS Connect är en lösning som innebär kommunikation mellan både fordon-till-fordon och fordon-till-infrastruktur. Tekniken kan ge föraren information som inte bilens egna sensorer kan fånga upp och initialt handlar det om att begränsa riskerna i korsningar.

Den uppkopplade bilen både skickar ut och tar emot information till och från sin omgivning. Förutom att kommunicera med andra uppkopplade fordon kan bilen även få information från trafikljus eller sensorer som känner av om det finns fotgängare i närheten.

Toyota

När bilen närmar sig en korsning varnar systemet föraren om det finns risk för kollision med korsande trafik eller med fotgängare som inte uppmärksammats i tid. Systemet ska även kunna varna om föraren närmar sig ett rödljus utan att bromsa.

Fordon som även är utrustade med kommunicerande radarsystem kan hålla ett säkert avstånd mellan varandra på landsvägar och i köer. Även utryckningsfordon kan dra nytta av lösningen och i god tid varsla andra bilars system för att lättare ta sig fram i tät trafik.

ITS Connect utnyttjar frekvensen på 760 MHz som är standard för ITS i Japan.
Systemet demonstreras i den nya generationen Prius i Toyotas monter på Tokyo Motor Show 2015 och kommer inom kort införas på vissa utvalda modeller i Japan.