Litet men kompetent
– Vi är inte speciellt stora, men till skillnad från andra skyddsrumsleverantörer har vi en kärnteknikspecialist i vårt team, berättar Paul som driver företaget tillsammans med Sharon Packer, en sexbarnsmamma som har en civilingenjörsexamen i kärnteknik.
PaulSeyfried och hans team har, enligt dem själva, en god inblick i hur domedagsvapen fungerar och hur man bäst skyddar sig mot dem till en rimlig kostnad.

prepper
Alla delar i bunkern planeras i minsta detalj innan bygget drar igång.

– Enkelhet och robusthet är våra paroller. Komplex och sofistikerad teknik är ingenting att ha i ett postkatastrofiskt scenario. Ett viktigt krav är att såväl elsystemet som övriga vitala delar måste vara så pass enkla att en person utan speciella kunskaper kan klara av att felsöka och utföra enkla reparationer. Ett annat är att vitala komponenter verkligen håller och gör jobbet när det kniper, säger Paul.

– Det som verkligen är hi-tech i våra skyddsrum är luftfiltren. De klarar av i princip alla kända kemiska och biologiska stridsmedel. Om det inte finns någon el så kan de drivas för hand – en viktig egenskap i en värld där el bara finns så länge dieseloljan räcker. Luftfilter är en tvåstegskonstruktion. En förkammare sållar bort grus och damm av samma typ som kunde ses då World Trade Center-tornen kollapsade. Förfiltrerad luft passerar det egent-liga filtret, av schweiziskt fabrikat, där aktiva kemiska och biologiska ämnen fångas upp.

Filtret klarar även av radioaktiva gaser, som till exempel jod 131. Även om luftfilter inbyggda i Utah Shelter-skyddsrum kan drivas för hand lär det dröja ett tag innan behovet uppstår. Bunkrarna är nämligen försedda med dubbla dieseltankar på sammanlagt 2 000 liter.

Installerat i förväg
Kojer att sova i, köksutrustning, toalett, luftfilter – allt detta monteras och installeras i förväg. När det cylinderformade skyddsrummet anländer
är det redan fullständigt utrustat. Eventuell eftermontering är inte att tänka på – inga stora föremål kommer in genom manluckor eller in- och utpassager.

Stoltast är Paul över ett skyddsrum som han byggt i Montana. Grundkonceptet här var att placera ett enormt rör i korrugerad stålplåt på rätt ställe. Själva skyddsrummet, övertäckt av ett jordlager lika tjockt som cylinderns diameter, håller för enorma påfrestningar. Inklusive en kärnvapenexplosion på ett fåtal kilometers avstånd.

Röret försågs med ett Andair AG-luftfilter, en dieselgenerator, sovplats för femton personer och förvaringsutrymmen. Men ingen videoövervakning och inget underhållningssystem så långt ökat kan nå.

– Högteknologi av denna typ är extremt dyr att emp-säkra, berättar Paul. Dessutom skulle elektrisk ström vara en lyxvara i ett katastrofscenario. Därför uppmuntrar vi till att utnyttja energin på bästa sätt – för belysning och kommunikation.

En prepper vill först och främst att han och hans familj ska klara sig helskinnade genom själva katastrofen. Skyddsrummet i Montana, i likhet med andra skyddsrum som Utah Shelter tillhandahåller, är verkligen extrema på den punkten. Det håller för sju atmosfärs övertryck. Det är mer än vad svenska skyddsrum från kalla kriget-epoken klarar av. Den strängaste normen då – S6 – garanterade skydd upp till sex atmosfär.

prepper
Nedgrävd är det bara luckan som avslöjar skyddsrummet.