3d-bio med Imax

Den rådande tekniken för bio i 3d som används i Sverige kommer från Real 3d. Tekniken bygger på att bilder för höger och vänster öga visas om vartannat, och växlingen sker 144 gånger per sekund för att undvika flimmer (samma bild visas alltså flera gånger eftersom film normalt visar 24 bilder per sekund). För att se till att höger öga bara får den bild som det ögat ska se är ljuset polariserat. Glasögonen du måste ha på dig har motsvarande polarisering så de filtrerar helt enkelt bort det ljus som har fel polarisering och inte hör till det ögat.

Imax 3d
Så här försöker Imax själva illustrera skillnaden på 3d-effekt i sin teknik jämfört med vanliga 3d-biosalonger.

Även Imax använder polariserat ljus. Här används dock två projektorer samtidigt. Men de skickar båda ut polariserat ljus och du behöver 3d-glasögon för att se effekten.

I båda fallen stjäl polariseringsfiltrena en del av ljusstyrkan. För Real 3d kompenseras detta med en starkare projektor men en 3d-film i svenska biografer är ändå inte lika stark som samma film utan 3d. Imax dubbla projektorer kan kompensera detta bättre och har också sensorer ute i salongen som ska kalibrera ljusstyrkan hela tiden så att bilden blir så ljus som möjligt utan att andra nackdelar framträder.

Att besökarna sitter närmare skärmen i Imax påverkar känslan av 3d positivt. Det ger den där upplevelsen av att man verkligen kan ta på det som visas istället för att man ser något som visserligen är tredimensionellt men befinner sig på avstånd.

En liten skillnad mellan teknikerna är att Real 3d använder cirkulär polarisering medan Imax har valt linjär. I praktiken innebär detta mest att med Imax kan du inte luta huvudet mer än cirka 10 grader, då börjar 3d-effekten påverkas. Cirkulär polarisering har inte det problemet. Men om filmen är så tråkig att du vill luta huvudet i handflatan så är kanske inte typ av polarisering som används det största problemet...