Det är inte sällan artificiell intelligens, eller AI som det förkortas, beskrivs som rena rama domedagsprofetian. Med tanke på hur den tekniska utvecklingen sett ut sedan begreppet myntades 1956 av MIT-forskaren John McCarthy är det möjligen berättigat, men inte desto mindre spekulativt. För att svara på om apokalypsscenariot har någon verklighetsförankring behöver vi först ta reda på vad AI egentligen innebär och vad det kan tänkas användas till.

Missa inte: 5 områden som snart kontrolleras helt av artificiell intelligens

Vad menar man med AI?

När man pratar om AI menar man ofta att det finns någon form av intelligens i artificiella system. Exakt vad det är varierar från fall till fall – det kan bland annat handla om mekaniken som gör att ett flygplan kan landa i tät dimma och utan någon mänsklig hjälp eller GPS-enheten som räknar ut den bästa färdvägen baserat på aktuella köbildningar, vägarbeten och annat som kan fördröja tiden.

AI

Tre kategorier av AI

Enkelt förklarat går det att dela in AI i tre olika kategorier. Den vanligaste formen förkortas ANI (Artificial Narrow Intelligence) och är framtagen för att att utföra specifika sysslor. Det kan handla om allt från att besegra människor i schack till att få ABS-tekniken att kicka in när vi trycker ner bromspedalen i våra bilar.

Missa inte: Datorer suger på poesi

Det är egentligen där utvecklingen befinner sig nu. Den lite mer avancerade formen går under namnet AGI (Artificial General Intelligence) och klarar i stort sett av att göra det människor är kapabla att göra.

Slutligen finns ASI (artificiell superintelligens). Här pratar vi om system som inte bara klarar av det människor gör utan även kan utföra sysslorna bra mycket bättre.