Det är svårt att spekulera kring hur framtiden kommer att se ut, men om det är en sak som de flesta kan enas om är det att vi går mot ett mer urbaniserat samhälle. Därför blir det också allt viktigare att försöka förstå hur vi egentligen ska leva i våra framtida städer. Och det är inte helt lätt att reda ut. Forskare och framtidsexperter är förvisso överens om att storstäderna kommer bli betydligt smartare än de är nu, men exakt vad det innebär tvistas det om i expertkretsar.

– Det är mycket som pågår just nu och som kommer att förändra hur vi lever i ständerna, säger Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH i Stockholm och vd på företaget Spacespace.

Tillsammans med kollegan Noah Raford från MIT i Boston startade han 2012 Postcar(d) Urbanism, ett projekt där experter fick skicka in bidrag på vad de hade för förhoppningar om framtidens städer. Utifrån det utformades tre olika scenarion för ett framtida Stockholm: ekostaden (brist på energi), fristaden (energi för de som har råd) och technostaden (gott om energi).

Det fortsatte med konferensen Citymove i Stockholm, där ledande forskare och politiker samlades för att förklara sina framtidsvisioner. 

Alexander Ståhle
Stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle har varit med och tagit fram visioner över hur framtidens storstad kommer se ut.

Knappast en bilfri tillvaro

Alexander Ståhles främsta fokus är hur vi kommer ta oss fram i den smarta staden – och blir det som han tror kommer superavancerade transportmedel vara vardagsmat framöver. Samtidigt är det inte en friktionsfri fråga att arbeta med. För även om han, bland annat genom arbetet med Postcar(d) Urbanism, märkt av att människor hellre vill ha ett bilfritt samhälle om de får skissa upp framtidsstaden är det inte ett särskilt troligt scenario.

– Få vill ha en framtida stadsmiljö som fylls upp av bilar, men många av de politiska besluten som fattas i dag går mot det. Våra ekonomiska möjligheter är så knutna till den bilburna staden och genom lagstiftning anpassar vi all bebyggelse till bilen. Exempelvis har vi de senaste 20, 30 åren byggt mängder av affärscentrum knutna till våra motorvägar.