Den genomsnittliga unga människan i Storbritannien tycker att det är viktigare att ha tillgång till internet än att ha tillgång till dagsljus. Detta enligt en ny studie av företaget Hillary.

I studien blev brittiska ungdomar i åldrarna 18 till 25 år ombedda att identifiera de fem saker som de tyckte var viktigast för ett leva ett bra liv.

Av de 2 465 personer som tillfrågades tyckte 81 procent att yttrandefrihet var viktigt, vilket var klart mest i studien. Efter det följde internetuppkoppling på 69 procent följt av dagsljus på 64 procent och varmvatten på 57 procent. Enbart 37 procent av de tillfrågade tyckte att välfärd var viktigt och ynkliga 11 procent tyckte att det var viktigt med bra sömn.

De som svarade att internetuppkoppling var en av de viktigaste sakerna för ett bra liv frågades även om hur många gånger de var på internet per dag. Det genomsnittliga antalet var 78 gånger.

De unga deltagarna fick även svara på vad de skulle vilja ändra på för att öka sin egen livskvalité. Majoriteten på 34 procent svarade då mer helgdagar, följt av 28 procent som svarade mer sömn och 14 procent som svarade att de ville "ha fler följare på sociala medier".