Fågel i gruva

Reddit har släppt sin årliga transparensrapport, och det har uppmärksammats av flera tidningar, bland annat The Daily Dot.

Orsaken är att årets rapport saknar en text som funnits i tidigare års rapporter: En så kallad ”warrant canary” som är till för att kunna varna användare om företaget har blivit utsatt för en begäran om att lämna ut uppgifter från amerikanska staten och har belagts med tystnadsplikt.

Genom att skriva något i still med ”fram till dagens datum har vi inte mottagit någon hemlig begäran från staten om att lämna ut kunduppgifter” i varje rapport är tanken att ett företag ska kunna avslöja att åtminstone en begäran har inkommit för kunderna, genom att helt enkelt ta bort den.

Twitter har tidigare stämt amerikanska staten efter att ha fått liknande krav, och vann rätten att avslöja detaljerna.