En grupp dataingenjörsstudenter vid Brigham Young University har skapat ett datorkontrollerat foosball-bord i syfte att rå på människan. Ovanför bordet hänger en kamera som läser av bollens rörelsemönster, samtidigt som en algoritm kontrollerar de styrpinnar som rår över de olika plastspelarna.

Studenterna har undersökt hur människor tar sig an spelet och sedan programmerat in de olika beteendemönstrena i koden, vilket låter maskinen förutspå och reagera på händelser på ett närmast människolikt manér. Robotmotståndaren har visat prov på en ännu vassare reaktionsförmåga än den vi själva besitter, vilket medför tuffa bataljer.

Nathan Warner, student och tillika en av foosball-bordets utvecklare, konstaterar:

– Människan får allt svårare att rå på artificiell intelligens. Många kanske går runt med föreställningen att vi står över datorernas förmåga, men i själva verket har vi svårt att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen.