Tesla- och Spacex-vd:n Elon Musk har aldrig varit den typen av person som lindar in sina funderingar och budskap eller ger vaga svar på brännande frågor. Särskilt inte när det gäller robotar. Under årets Code Conference deltog han i en lång tv-intervju kring framtiden, självkörande bilar och artificiell intelligens. Inom ramen för det sistnämnda ämnet resonerade Musk kring olika tänkbara scenarion ur en människa / AI-synpunkt.

Hur ska vi hantera att maskinerna är på väg att gå om oss i intelligens? Dagligen görs nya framsteg i robotforskningen i jakten på singularietet, vilket kan förklaras som den brytpunkt när tekniken börjar vidareutveckla sig själv utan inblandning från oss människor: Då våra hjärnor inte längre behövs.

Och enligt Elon Musk är inte alla tänkbara utgångar av godartad karaktär.

– Jag har inte träffat någon människa som skulle trivas med att leva under en despot, sade Musk och syftade på en framtida super-AI som potentiellt sett skulle kunna överglänsa såväl oss människor som alla andra initiativ inom artificiell intelligens.

Fördjupning: Artificiell intelligens - ett hot mot mänskligheten?

I stället förespråkar han öppna AI-projekt och en demokratisering av tekniken. Han råkar även vara medgrundare till just en sådan organisation: OpenAI. I dagsläget tycker han att flera av världens it-jättar verkar vara sysselsatta med att försöka ta ledningen på området och bräcka varandra. Utan att nämna några specifika aktörer hävdade han att "ett visst företag" (läs: Google) har visat tendenser till att vilja använda artificiell intelligens för mindre bra syften.

I det absolut värsta scenariot riskerar människan, enligt Musk, att bli slavar under en superintelligent maskin som inte längre behöver oss för att fortsätta utvecklas.

– Vi skulle kunna hamna så långt efter maskinerna att vi inte blir sedda som något annat än huskatter av dem.

Som lösning på problemet förespråkar han forskningen på neurala system som möjliggör en tätare koppling mellan människohjärna och dator, för att vi ska ha något att klamra oss fast i när AI:n börjar dra ifrån. Kort och gott går det ut på att göra människan till en cyborg.

Här kan du se hela intervjun med Elon Musk under Code Conference.