Att uttrycka sig fritt på nätet är något många av oss tar för givet. Men på flera håll i världen är det allt annat än en självklarhet. I fredags röstade FN genom ett beslut som klargjorde att internet var en mänsklig rättighet som inte skall förtryckas eller begränsas av några nationer.

Missa inte: Internet är nu en mänsklig rättighet

Röstningen var dock inte en jordskredsseger utan sjutton länder valde att rösta nej på beslutet och drev en kampanj för att inte inkludera rätten till uttrycksfrihet på nätet. Dessa länder är följande.

Bangladesh
Bolivia
Burundi
Kina
Kongo-Kinshasa
Ecuador
Indien
Indonesien
Kenya
Qatar
Ryssland
Saudiarabien
Sydafrika
Förenade Arabemiraten
Venezuela
Vietnam

Inget av länderna valde dock att lägga in sitt veto utan stannade vid att rösta nej. Samtliga av dessa länder har också ett konfliktfyllt förhållande till internet som är begränsat och censurerat i olika grad.

FN:s mänskliga rättigheter är inte bindande lagar som någon kan bli straffad för utan mål och rekommendationer som skall sätta press på länder som inte följer dem. Det skall även nämnas att länder som röstade "ja", så som Turkiet, inte heller följer den nya rättigheten utan också begränsar tillgången till internet.