Världens farligaste djur är inte människan – det är myggan. I alla fall räknat till antalet dödsfall. Spridningen av livsfarliga sjukdomar står bakom cirka 725 000 döda årligen till följd av myggbett, enligt världshälsoorganisationen, WHO.

Det finns över 2 500 olika myggarter och dessbättre saknar vi här i norr de som sprider farsoter som malaria och dengue-feber. Men det hindrar inte att de svenska myggorna och dess bett är superirriterande och kan förstöra den idylliska sommartillvaron. Och 2019 är ett bra myggår – sett från insekternas synvinkel.

– Det är mycket mygg just nu på många håll i landet, säger Anders Lindström, entomolog och myggforskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Själv föredrar myggforskaren heltäckande kläder och ett bra myggmedel som skydd mot blodsugarna. Vi är dock många som gärna löser problem med hjälp av teknik. På marknaden finns olika lösningar för att avvärja mygginvasionen. Vissa är fällor som lockar till sig mygg. Andra ska skrämma dem på flykten.

Gasoldrivna myggdödare

Är myggproblemen stora är det myggfångare med gasol som gäller och arbetar kontinuerligt och minskar myggbeståndet på sikt över säsongen. Dessa utrotare lockar till sig mygg och knott genom att simulera en människas utandning, doft och värme. Där myggen sedan väntar sig en brakmiddag dras de i stället genom en fläkt ner i en behållare.

Gemensamt för de gasoldrivna maskinerna är att det tar tid innan full effekt uppnås och det gäller att vara ute i god tid och börja infångningen redan vid första kläckningen. Då kan det vara både billigare och smidigare att använda avvisande myggskydden, som inte fångar mygg utan skapar en skyddszon som håller myggen och knotten på bekvämt avstånd. Det finns apparater både för att ta med sig två olika typer av apparater.