När så kallade eldtornados dyker upp i det vilda så kan det få förödande konsekvenser, men i en kontrollerad miljö kan de vara rentav vackra. Nu har forskare på University of Marylands A. James Clark School of Engineering upptäckt en helt ny variant av eldtornados som också skulle kunna bidra med ett mer miljövänligt sätt att hantera oljeutsläpp i naturen.

Forskarna kallar den nya eldtornadon för “the blue whirl” (den blå virveln) eftersom den saknar den gula färgen som vanliga lågor brukar ha. Det är också vad som gör tornadon så användbar. Den gula färgen i lågor kommer nämligen från sotpartiklar som inte eldats upp på grund av för lite syre. En blå flamma visar istället att det finns tillräckligt med syre för en total förbränning, vilket betyder att mindre sot och föroreningar släpps loss i processen.

Därmed har forskarna förhoppning om att den nya eldformen i framtiden skall kunna användas för att exempelvis städa upp miljöförstöringar så som oljespillningar på ett mer miljövänligt sätt som inte orsakar lika mycket skadliga utsläpp som en vanlig låga hade gjort.

Du kan se forskarna demonstrera den blå virveln i klippet nedan.