I veckan har internetanvändare i Turkiet rapporterat att Facebook, Youtube och Twitter blockerats i landet. Användare i Turkiet behövde då använda VPNs för att få tillgång till sina sociala mediekonton, om än att landet i det senaste även har börjat begränsa möjligheten att använda VPN också.

Det här den andra gången som Turkiet försökt blockera tillgången till Facebook, Youtube och Twitter den här månaden. Landets regering har direkt kontroll över de lokala internetleverantörerna och telebolagen.

Enligt privateinternetaccess.com misstänker internetgruppen Turkey Blocks att det finns en ny lag i Turkiet som används för att låta militären gå förbi kommunikationsministriet för att stänga ner delar av internet vid nödfall då den nationella säkerheten är hotad. En regel som skall ha använts allt mer frekvent och liberalt den senaste tiden.

Efter sju timmar upphävdes blockeringen. Någon officiell förklaringen till varför har inte givits.