Snart ett minne blott
Drönare med kamera. Snart ett minne blott.

Fotografering och videoinspelning från drönare är inte längre tillåtet i Sverige. Inte utan tillstånd för kameraövervakning, vilket bara ges för användning som är till för att hindra, upptäcka och dokumentera brott.

Det är resultatet av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen, som beslutar att fotografering från drönare klassas som kameraövervakning eftersom den fjärrstyrs, alltid sitter fast på drönaren (och därmed ”sitter uppsatt”), och ofta riktas mot allmän plats.

Det var Datainspektionen som överklagade en tidigare dom från förvaltningsrätten, som i sin tur upphävde en dom från Länsstyrelsen som hade nekat klaganden, ett företag i Linköping, tillstånd.

Genom att klassa drönarfilmning som övervakning kommer det inte längre gå att använda drönare för att spela in nyhetsinslag för tv eller webb-tv, filma hus som ska läggas ut till försäljning, använda ett billigt redskap för flygfoto för till exempel lantmätare och byggbolag, och de hundratals andra användningsområden som poppat upp för drönare de senaste åren. Det enda som klarar sig är flygning inomhus, så Multikopter-SM kan nog hållas igen.

En annan dom i ett liknande fall slår samtidigt fast att så kallade dashboardkameror – kameror monterade innanför rutorna på bilar – inte räknas som övervakningskameror. Trots att de vanligtvis filmar utåt, kan vara påslagna och riktade mot samma plats hela tiden, och faktiskt är till för att just övervaka (i det här fallet mest för att hjälpa till vid försäkringsärenden).