Det börjar dåligt när vi testar Tomtoms aktivitetsarmband Tomtom Touch. Knäppet för att fästa armbandet består av två små metallpiggar som alltför lätt hoppar ur gummiarmbandet om vi inte ser till att trycka till dem riktigt ordentligt. Det är inget gigantiskt problem, men en enklare och stadigare knäppning hade varit önskvärd.

Sedan blir det desto trevligare. Tomtom Touch sitter skönt mjukt runt handleden och har, tack vare gummiarmbandet och den stora tydliga displayen, en sportig känsla. Som hos många av konkurrenterna sveper man över displayen för att växla mellan den information som visas, men Tomtom Touch är även utrustad med en stor och tydlig knapp som man trycker på dels för att väcka den ur viloläge, dels för att göra sina val.

Dessa val är dock tämligen begränsade. Vi kan sätta igång och avsluta en aktivitet och mäta vårt kroppsfett (mer om det senare), men det är också allt. Med tanke på de fåtaliga funktionerna känns den stora knappen rätt överflödig och armbandet hade helt klart varit snyggare utan den.

I stort sett korrekta data

Att komma igång med och använda Tomtom Touch är föredömligt enkelt, delvis beroende just på de få inmatningsmöjligheterna på armbandet. Vi sätter bara på oss det och låter det mäta det som mätas ska. I Tomtom Touchs fall är detta antal steg, brända kalorier, vilken distans vi rört oss under dagen, sömntimmar, träningstimmar, puls och kroppsfett. Alla dessa data kan ses på armbandets display i realtid, men synkas också till mobilappen när du drar igång den.

Möjligheten att mäta kroppsfett är den mest unika egenskapen med Tomtom Touch och ett intressant komplement till övriga data. Hur användbart det är i praktiken är däremot tveksamt. Själva mätandet är enkelt. Svep bara fram till rätt skärm och håll fingret mot knappen. De värden vi får fram är så vitt vi kan bedöma hyfsat korrekta jämfört med två kontrollvågar med samma funktion (även om dessa mäter underkroppen och Tomtom Touch överkroppen). Skillnaden är bara ett par procentenheter. Upprepade mätningar visar dessutom att resultaten vi får på Tomtom Touch är konsekventa.

Tomtom Touch
Displayen på Tomtom Touch är klar och tydlig.

Problemet är att mängden kroppsfett i mångt och mycket är intressant i samband med kroppsvikten och för att få fram denna behövs en våg. Och dagens moderna vågar har ofta just denna funktion inbyggd. Detta gör med andra ord Tomtom Touchs mätande av kroppsfettet tämligen överflödig.

Positivt är dock att i stort sett all data, inklusive kroppsfettet, är korrekt och stämmer väl överens med våra kontrollmätningar. Såväl antalet steg, som puls och brända kalorier ligger inom felmarginalen. Som väntat är den uppmätta distansen inte lika exakt, ett vanligt problem för alla prylar som inte har inbyggd gps. Här får vi en diff på över 20 procent.

Svag mobilapp

Tyvärr visar sig den mobilapp Tomtom Touch använder sig av inte alls hålla samma klass som armbandet och dess (i stort sett) korrekta data. Synkandet av data går visserligen automatiskt och snabbt när vi drar igång appen, men att hitta och analysera dessa data är sedan en utmaning. Det hela är rörigt, svårnavigerat och fult.

Tomtom Touch
Mobilappen är ful och svårnavigerad.

Ytterligare ett minus som drar ned totalbetyget för Tomtom Touch är batteritiden. De tre dygn vi kunde ha den innan det var dags att ladda är långt ifrån de fem dygn Tomtom utlovar. Att det inte finns någon batterimätare på själva armbandet gör inte saken bättre. För att kolla batterinivån måste vi dra igång appen på mobilen och klicka upp infon där.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning