Som vi skrev nyligen är Coala Heart Monitor en svensk uppfinning som ska hjälpa fler att upptäcka hjärtsjukdomar i tid. Hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i världen, ofta på grund av en för sen diagnos.

För att råda bot på detta lanseras Coala Heart Monitor, en digital självscreeningsprodukt som registrerar hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens för att upptäcka eventuella sjukdomssymtom i tid.

Missa inte: Smarta strumpor ska skydda diabetikers fötter

Föredömligt enkel

Att komma igång med Coala Heart Monitor visar sig vara föredömligt enkelt. Vi laddar hjärtmonitorn, laddar ned Coala-appen till vår smartphone, fyller i användaruppgifterna, parkopplar telefonen och hjärtmonitorn och kan därefter utföra vår första mätning.

Coala Heart Monitor
Först håller du hjärtmonitorn mot bröstet i 30 sekunder...

Den gör vi genom att först sätta oss ned och slappna av ett par minuter (detta visar sig vara det svåraste av allt under testet) och sedan hålla hjärtmonitorn först mot bröstet i 30 sekunder och därefter hålla i den med båda händerna och utföra ett kompletterande tum-EKG. Våra mätvärden dyker sedan efter en knapp halvminut upp i Coala-appen på mobilen.

Coala Heart Monitor
...sedan håller du i den med tummarna i ytterligare 30 sekunder.

Dessa värden är tämligen sparsmakade, men samtidigt lättöverskådliga. Vi får veta vår puls, ser ett diagram över hjärtfrekvensen, hör vårt hjärtljud och får slutligen en form av mycket enkel diagnos – ”Dina värden ser normala ut”.
Analysen baseras dels på våra tidigare mätresultat, men framförallt på data från Coala Lifes databas. Med andra ord ju mer Coala Heart Monitor används, desto mer detaljerad och precis blir analysen.

Så vad hade vi gjort om analysen hade gett oss en varning om avvikande värden? Det beror på vilket abonnemang vi hade valt.

Två abonnemang

För att kunna använda Coala Heart Monitor behöver du ett av två olika abonnemang, Basic eller Premium. Basic kostar 99 kronor per månad och Premium kostar 299 kronor per månad. I båda abonnemangen ingår obegränsat antal hjärtmätningar av EKG, hjärtljud och puls. Den stora skillnaden mellan abonnemangen är att det i Premium ingår sjukvårdsrådgivning (baserat på dina resultat från Coala) över telefon genom Hjärtupplysningen. Dock inte obegränsat antal samtal, utan max tolv telefonkonsultationer per år.

Coala Heart Monitor
Gränssnittet i appen är enkelt och tydligt.

Att det kostar pengar att samla in och analysera data samt att ge rådgivning över telefon är förstås förståeligt, men det går ändå inte att komma ifrån att dessa kostnader är Coalas stora nackdel. Bara att införskaffa och använda Coala utan rådgivning kostar 2 500 kronor för det första året (hårdvara plus abonnemang). Vill du dessutom få (max tolv) telefonsamtal med rådgivning blir kostnaden 4 900 kronor.

Visst är det värt mycket att hålla koll på hälsan och Coala Heart Monitor kan bokstavligt talat rädda ditt liv. Men det är ändå väldigt mycket pengar det kostar.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning