Drönare

Sedan en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i höstas krävs tillstånd från länsstyrelse för att använda drönare med kamera. Företagare som vill använda drönare för att exempelvis spela in film eller ta flygbilder av hus för försäljning började lämna in ansökningar och olika länsstyrelser har varit olika snabba på att fatta beslut. Och olika strikta i sina tolkningar.

Av 34 ansökningar i Stockholms län har 10 godkänts. 3 av 16 i Skåne har godkänts, medan Västra Götalandsregionen ännu inte har lämnat några beslut på de hittills 31 inlämnade ansökningarna, skriver DN.

Ett nytt lagförslag som kan börja gälla redan i augusti i år skulle göra att drönare hamnar under personuppgiftslagen istället för kameraövervakningslagen. Flera remissinstanser har ställt sig positiva till den, medan Datainspektionen (som skulle bli kontrollmyndighet) är starkt kritisk.

Nästa år väntas ny lagstiftning på EU-nivå för drönare träda i kraft och då kommer den trumfa svenska regler.