Högre frekvenser och ny teknik

Den andra betydande punkten handlar om frekvensband. Ämnet är komplicerat men kort förklarat är frekvenser det vi använder för trådlös kommunikation. Det viktiga i det här fallet är att 5g klarar av riktigt höga frekvenser – däribland det så kallade millimetervågsområdet, vilket möjliggör betydligt snabbare hastigheter än vad dagens nät är kapabla till. Problemet med så höga frekvenser är att täckningen blir lidande eftersom höga frekvenser har sämre räckvidd än lägre. För att till fullo kunna dra nytta av millimetervågsområdet behöver du befinna dig några hundra meter från en station.

– Signalerna studsar och sprider sig bättre vid lägre frekvenser. Därför måste man ha mycket mer riktverkan på antennerna för högre frekvenser. Detta löser sig genom att man sätter grupper av småantenner på både sändare och mottagare, och sedan skapar och styr riktverkan elektroniskt, förklarar Fredrik Tufvesson, professor i radioteknik på Lunds universitet.

– Det fungerar ungefär som en ficklampa med en smal ljusstråle, man sänder ut ljuset (signaler) i den riktning som ficklampan pekar på. Det gäller då att sändaren och mottagaren på något sätt kan hitta varandra så att de kan rikta sina ljuskällor (antenner) mot varandra för att kommunicera. 

Fredrik Tufvesson
Fredrik Tufvesson är professor i radioteknik på Lunds Universitet.

Han fortsätter:

– Samtidigt som millimetervågsområdet innebär att frekvenserna har svårare att ta sig in i exempelvis en byggnad har de också svårare att ta sig ut. Det innebär att vi får mindre störningar från andra nät, som är ett problem i dag.

Med det sagt är det inte någon fara för att vi plötsligt ska stå med utvecklad teknik som ger oss sämre täckning än tidigare. De lägre frekvenserna kommer helt enkelt att användas när de högre frekvenserna inte räcker till. Och eftersom våra framtida prylar lär utrustas med fler och bättre antenner kommer de ha möjlighet att byta frekvenser utan problem.

Dessutom är högre frekvenser inte allt.

– När vi pratar om 5g brukar vi nämna tre ben: Massive MIMO (vilket betyder mycket fler antenner på basstationerna), högre frekvenser och små basstationer. I kombination med varandra kommer det här leda till högre kapacitet i näten, säger Fredrik Tufvesson.

Spännande framtid väntar

5g befinner sig som sagt bara några år bort, och här i Sverige behöver vi förmodligen inte vänta längre än till 2020. För den som vill känna på tekniken tidigare än så lär det finnas gott om möjligheter till det. Bland annat pratas det om att 5g ska testas under OS i Tokyo 2018, och liknande större evenemang lär haka på allt eftersom vi närmar oss den verkliga lanseringen.

Det kommer ske som en evolution. Vi kommer märka förbättringar hela tiden.

Så för att återgå till utgångspunkten: vad tekniken rent praktiskt kommer innebära är fortfarande inte helt lätt att slå fast, det rör sig snarare om en mängd olika saker som samverkar. Allt från snabbare surf i mobilen och enheter som pratar med varandra mer effektivt än tidigare, till extremt låg fördröjning, och möjligheter till att fler kan koppla upp sig.

Kanske vi rent av kan hoppas på att 5g till slut suddar ut gränsen mellan mobilnät och fast uppkoppling, att framtidens uppkoppling innebär att vi kan använda internet på vilket sätt som helst, oavsett var vi befinner oss?

– I USA är det ett användningsområde som operatörerna tittar på. När det fasta internet inte är tillräckligt bra går man in och erbjuder ett nät baserat på 5g, säger Monika Byléhn, ansvarig för marknadsföring kring 5g på Ericsson.

– Det kommer ske som en evolution. Vi kommer märka förbättringar hela tiden.

Får vi tro experterna är det alltså en intressant utveckling vi har att vänta oss – och som inte enbart lär förändra hur vi använder oss av nätet utan även kommer påverka hela samhället.