Detta säger operatörerna om 5g-satsningen:

Telia: 
"Vi har som vi berättat tidigare i media ett samarbete med Ericsson kring 5G och utforskar nu den nya teknikens möjligheter, vad gäller nät, användningsområden och tjänster."

Net1: 
"Förberedelser och planer pågår."

Telenor: 
"Vi följer standardiseringen noga, diskuterar med leverantörer och andra intressenter i branschen för att kunna bygga ett nät i världsklass när standard är beslutad och utrustning för 5G blir tillgänglig. I förberedelserna ingår också att fortsätta vårt samarbete med Tele2 i form av nätdelning även för 5G. Nuvarande planer är att vi kommer att ha ett 5G nät som kan börja tas i bruk 2020."

Tele2: 
"Vi har nyligen utvidgat det befintliga Net 4 Mobility-samarbetet med Telenor för 2G/4G till att framöver även innefatta 5G. Tillsammans har parterna som ambition att ha den nya tekniken på plats runt år 2020, men detta beror givetvis på hur snabbt 5G-teknikutvecklingen kommer att ske."

Tre: 
"Vårt nät är framtidssäkrat och kommer att vara kompatibelt med 5G då det finns en standard, vilket det inte gör i dag. Vi förbereder så att vi är redo att lansera 5G när förutsättningarna vad gäller tillgänglighet finns."

Citat från operatörerna kommer från Induo.