EU

EU-parlamentet har tagit fram ett nytt lagförslag som ska se till att EU:s fria inre marknad även gäller på internet. Förslaget gör det olagligt att diskriminera bland kunder utifrån nationalitet, var de bor eller var de befinner sig tillfälligt.

Om lagen röstas igenom kommer företag som säljer varor eller tjänster tvingas behandla alla kunder inom EU på lika villkor, med några få undantag:

Företaget tvingas inte införa nya fraktmöjligheter. Fysiska produkter som bara levereras inom ett land kommer alltså inte plötsligt gå att få levererade till ett annat. Men om butiken har ett upphämtningsställe måste den sälja varan för upphämtning även till kunder med faktureringsadress i andra länder.
Audiovisuellt copyrightskyddat material (filmer, tv-serier, sportsändningar) täcks till att börja med inte av lagförslaget.

Mjukvara, spel, musik, e-böcker, molntjänster, andra it-tjänster och biljetter till evemang ingår däremot, liksom bokningar på hotell och av hyrbilar och annat.

Det här innebär alltså att en kund i Sverige till exempel kommer kunna handla appar från App Store i andra länder och Apple får inte längre begränsa köp utifrån vilket land kundens kreditkort gäller i.