Det görs idag stora teknologiska framsteg inom området för att koppla samman datorer med våra hjärnor. I dagsläget är majoriteten av tekniken utvecklad för att användas inom medicin men med tiden förväntas den sippra över allt mer till vanliga konsumenter. Inte minst när stora aktörer som exempelvis Facebook nu intresserar sig för tekniken som på sikt förutspås kunna revolutionera hela vårt digitala beteende.

Missa inte: Facebook vill läsa dina tankar - och översätta dem till text

Men dessa teknologiska framsteg innebär också en ökad sårbarhet för privatlivet och den personliga friheten hävdar neuroetikern Marcello Ienca vid Basels universitet och mänskliga rättighets-advokaten Roberto Andorno, vid Zurich universitet som i Life Sciences, Society and Policy skriver att det bör göras särskilda tillägg för människors tankar i de mänskliga rättigheterna, rapporterar The Guardian.

Ienca och Andorno föreslår då fyra tillägg i form av 1) "kognitiv frihet", rättigheten att få använda och vägra att använda hjärnstimulation och annan teknologi för att förändra det mentala tillståndet. 2) "Mentalt privatliv", vilket innebär att det inte är tillåtet att läsa någons tankar utan dess tillåtelse och 3) "mental integritet" som innebär att det inte heller är tillåtet att hacka sig in i någons hjärna eller teknik anknuten till detta. Samt slutligen 4) "pskologisk kontinuitet" vilket betyder att människor ska ha rätten att skyddas från handlingar som kan skada deras känsla av identitet och att vara en och samma person genom hela livet.

Det kan förstås tyckas tidigt att oroa sig för dylika framtidsscenarion redan nu men i en kommentar till The Guardian konstaterar Marcello Ienca att:

– Det är alltid för tidigt att utvärdera en teknologi till dess att det plötsligt är för sent.