Det har varit på gång ett tag, men i dag godkände Europaparlamentet ett nytt regelverk, som gör det möjligt för EU-medborgare att komma åt tidigare blockerat innehåll när de befinner sig i ett annat medlemsland än hemlandet. Det kommer med andra ord bli möjligt att ta del av exempelvis samma Netflix-utbud som hemma.

Beslutet klubbades igenom med förkrossande majoritet, med 586 ja-röster, 34 nej-röster, och 8 nedlagda röster.

– Europas medborgare har väntat på dessa regler, som innebär ett nytt steg mot en gemensam digital marknad, sa föredraganden Jean-Marie Cavada, i ett uttalande.

De företag som tillhandahåller webbaserade prenumerationstjänster får dock vidta ”proportionerliga och effektiva” åtgärder för att försäkra sig om att en prenumerant inte flyttat till ett annat land permanent. För detta får de använda sig av kontroller av id-kort, betalningsuppgifter, skatteinformation, och kontroller av post- och IP-adresser.

Bra att veta är att detta rör sig om ett utkast till en ny lag, som nu måste godkännas formellt av EU-ländernas ministerråd. Att ta död på geoblockeringen för strömmat innehåll går dessutom i ljuv symbios med det faktum att extraavgifterna för roaming slopas den 15 juni.