Whatsapp

När Facebook 2014 köpte upp chattappen Whatsapp genomgick företaget en undersökning av EU-kommissionen, ur ett konkurrensperspektiv. Köpet godkändes, men nu visar det sig att Facebook ljög, eller åtminstone undanhöll viktig information, rapporterar Bloomberg.

Under undersökningen påstod Facebook att det inte skulle gå att automatiskt matcha användare ur de båda tjänsterna för att slå ihop konton eller för marknadsföringssyften. EU-kommissionens nya undersökning visar att det visst gick, och att Facebooks chefer var medvetna om det.

Nu har EU-kommissionen valt att bötfälla Facebook men köpet kommer inte hävas, eftersom just den här punkten inte var avgörande för att förvärvet skulle godkännas till att börja med.

Tack vare att Facebook har erkänt sig skyldigt och har varit till hjälp i den nya undersökningen har bötesbeloppet halverats, och landar på 110 miljoner euro eller cirka 1 076 700 000 kronor.