Elsäkerhetsverket är nu färdiga med sin halvårslånga granskning av sextio usb-laddare. I en 84-sidig rapport, som publicerades i dag, går man igenom alla funna brister som bland annat lett till ett säljförbud för hela 35 procent av produkterna. 23 procent resulterade i en så kallad tvingad återkallning på grund av den fara de utgjorde för användaren.

Arbetet har letts av Elsäkerhetsverkets expert Mikael Carlson, som tycker att andelen säljstoppade produkter är "oväntat hög." Särskilt sett till det faktum att man på eget bevåg trålat de svenska återförsäljarnas utbud snarare än att agera på rapporter från konsumenter.

– 14 av de 60 granskade laddarna är potentiellt livsfarliga. De allvarligaste bristerna är ett mycket kort – eller obefintligt – isolationsavstånd och det faktum att många av usb-laddarnas höljen snarare förvärrar än förhindrar eventuell brand, säger Mikael Carlson.

Stort test: Så livsfarlig är din billiga piratladdare

Isolationskraven, som existerar för att skydda användaren mot elchocker, är att det ska vara minst 4 millimeter luftavstånd och 5 millimeter krypavstånd. De här få millimetrarna är allt som skyddar dig från den livsfarliga nätspänningen.

– Usb-laddare är små prylar, och för en tillverkare som vill pumpa ut så många billiga produkter som möjligt är det uppenbarligen inte alltid så noga att följa rådande regler för att skydda konsumenten. Man har inte så många millimeter att jobba med, helt enkelt, säger Mikael Carlson.

Samtidigt är vi som köper produkterna kanske inte alltid så noga som vi borde vara när det kommer till inköp av denna typ av artiklar, påpekar han.

– Det är lätt att springa in på närmaste butik och köpa en billig usb-laddare om man glömt sin vanliga hemma, till exempel. Där kan vi dra parallellen till datorer, då vi oftast är mycket noggrannare med att köpa en laddarmodell som stödjer just tillverkarens enhet. Usb-laddare är också reglerade av standarder som kräver att de ska stödja ett mycket större utbud av prylar.

Experten tipsar: Så undviker du farliga usb-laddare

Av de sextio granskade usb-laddarna var det endast ett par modeller som klarade sig helt utan anmärkningar. Utöver de rent livsfarliga problemen ovan, saknar även många av produkterna svenska bruks- och säkerhetsanvisningar. 38 procent har brister i sin EU-försäkran.

– EU-försäkran är det dokument där tillverkaren försäkrar på eget ansvar att produkten är säker och uppfyller krav. Elsäkerhetsverket kommer nu att se över befintliga metoder för marknadskontroll och informationsgivning för att hantera denna typ av dokumentationsbrist, säger Mikael Carlson.

I rapporten kan du (från sidan 82) läsa vilka laddare som klarade granskningen, respektive vilka som beläggs med säljförbud (pdf).