De stora internetbolagen med hemvist i USA betalar väldigt lite skatt i de flesta länder. I Europa har de flesta lokala huvudkontor i Irland tack vare den låga bolagsskatten, och vanligtvis går ändå inte speciellt mycket vinst dit. Apple till exempel tar väldigt bra betalt av sina dotterbolag för Iphone och andra produkter, så vinstmarginalen på varje lokal marknad är väldigt låg.

EU:s fyra största länder – Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland – har nu en plan för hur Apple, Facebook, Google och andra nätjättar ska fås att betala mer skatt lokalt. I ett brev till nuvarande EU:s nuvarande ordförandeland Estland och EU-kommissionen skriver ländernas finansministrar att de vill att EU inför ett system där internetföretag kan tvingas betala skatt på sina intäkter i ett land och inte bara redovisade vinster, rapporterar Reuters.

Google vann i juli en överklagan mot upptaxering på drygt tio miljarder kronor i Frankrike. Domstolen fann att Google inte hade någon permanent bas i landet och därför inte var skattepliktig. Det är just det här som länderna hoppas ändra på med en ”utjämningsskatt” som ska göra att företagen betalar skatt där de genererar värde och inte bara där de har sin juridiska hemvist.

Det är osäkert om reglerna är tänkta att bara gälla företag av en viss storlek eller med en omsättning över en viss nivå i EU, eller om även små företag kommer tvingas välja mellan att redovisa och betala skatt i samtliga EU-länder där de har användare eller att blockera alla användare i EU.