EU

2014 fick holländska firman Ecorys i uppdrag av EU-kommissionen att studera den ekonomiska effekten av piratkopiering i EU. Företaget studerade piratkopiering av film, tv, musik, böcker och spel i sex länder: Frankrike, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Rapporten levererades 2015 men publicerades inte utan har ”legat och samlat damm”, som EU-parlamentarikern Julia Reda skriver i sin blogg där hon nu har publicerat den. Reda fick ut rapporten efter att ha lämnat in en ansökan i enlighet med EU:s offentlighetsregler.

Varför det blev så kan ha att göra med resultaten. Rapporten visar nämligen att det inte finns någon statistiskt säkerställd effekt på försäljningen av copyrightskyddat material på grund av piratkopiering, med undantag för nyligen släppta storfilmer. För såna filmer kunde forskarna visa att för tio piratvisningar såldes omkring fyra färre biobiljetter.

För böcker, musik och spel kunde ingen effekt alls uppmätas, och undersökningen visade att konsumenter är beredda att betala ungefär lika mycket för dessa som de faktiska priserna. För film och tv-serier däremot är nuvarande priser ”för höga” för 80 procent av de tillfrågade piraterna.

Rapporten drar slutsatsen att det skulle kunna gå att minska piratkopieringen av filmer genom lägre priser, men att piratkopiering av musik, böcker och spel inte ser ut att ha någon ekonomisk effekt alls.

Nu har rapporten ett par år på nacken och streamingtjänster har vuxit enormt under den tiden, så resultaten skulle förmodligen se något annorlunda ut idag, men det är beklämmande att EU-kommissionen som det verkar har försökt mörka en rapport vars resultat inte rimmar med vedertagna sanningar om effekterna av piratkopiering.

Läsa hela rapporten här.