Kommentar: I den här krönikan sätter Aftonbladets Effie Karabuda fingret på något väldigt viktigt i vår bransch, och något som genom åren har växt sig till ett stort problem, inte minst de senaste åren när gränsen mellan journalistik och underhållning har blivit allt mer hårfin. I korthet undrade Ubisoft varför Effie Karabuda hade skrivit negativt om företaget i en tidigare text, och bad henne att framöver försöka se på deras spel på ett mer objektivt sätt.

I samband med detta släppte Ubisoft sitt nya South Park-spel, och när Aftonbladet Spela frågade efter recensionsexemplar var plötsligt alla koder slut. Om South Park-fallet har någon samband med Effie Karabudas tidigare kritik låter jag vara osagt, men att ämnet om spelmedias opartiskhet över huvud taget tas upp är välkommet.

Jag har varit aktiv i den här branschen i över tio år och har under den tiden fått flera tveksamma förslag. De senare åren har det tyvärr eskalerat, och det lär bara bli värre framöver. Vi journalister är numera långt ifrån ensamma om att pocka på uppmärksamheten. På gott om ont – för samtidigt som utbudet är större och möjligheterna fler blir det också allt svårare att veta vem som egentligen ligger bakom det vi läser, ser eller hör.

Hårdare krav och regelverk i en ständigt föränderlig mediebransch är så klart rätt väg att gå, men det lirkas hela tiden på gränserna för vad som är reklam och vad som inte är det. Det är ett problem som är oerhört svårt att komma runt.

Vi som arbetar med journalistik har bara en sak att göra: att ständigt säga ifrån på alla sätt vi kan. Grundpunkten är att det aldrig får vara okej att försöka påverka våra åsikter. Det är att missförstå vår roll, och ett stort hån mot det vi gör. Och den personen som gör något sådant bör nog syssla med något annat istället.