De senaste åren har turerna kring kravbreven mot fildelare varit många. Förra hösten var det Spridningskollen som satte skräck i svenskar som laddat ned film illegalt på nätet, och efter det tog den danska advokatfirman Njord Law Firm vid. Tusentals kravbrev har skickats ut i Sverige vid det här laget.

Nu avslöjar Breakit att flera svenska advokatbyråer också fått i uppdrag att jaga fildelare och skicka kravbrev.

Martin Appel: Filmbolagen måste ta avstånd från utpressarna

Man har bland annat tagit del av ett brev som skickats av Innerstans Advokatbyrå, där det framgår att rättighetsinnehavaren vill ha ett schablonbelopp på 7 000 kronor i en slags förlikningslösning. En vägran att betala medför ett liknande hot om domstol som Spridningskollen och Njord Law Firm uttryckt.

Breakit har pratat med Alex Bloch på Innerstans Advokatbyrå, som säger att man skickat ut ett "stort antal" brev, och att dessa är planerade att fortsätta skickas ut i stor omfattning. Att vägra betala är enligt Bloch inget alternativ, då byrån inte drar sig för att inleda civilrättsliga processer.