Skapare av film, tv, video och datorspel måste ofta jobba i material med olika många bilder per sekund. Det kan ställa till en hel del huvudbry när en bildruta i sin tur ska delas upp i delar, och när tidsåtgången för en bildruta ska beräknas. Biofilmer som ska visas i 24 bilder per sekund har exempelvis bildrutor som kan avrundas till 0,0416667 sekunder, eller 0,04167; 0,417 eller 0,42.

Christopher Horvath på Facebooks Oculus Story Studio har därför tillsammans med andra utvecklare tagit fram en ny tidsenhet som ska göra allt sådant arbete enklare. Han har döpt enheten till ”flick”.

Klocka

En flick är exakt 1 / 705 600 000 sekunder lång. Det är något längre än en nanosekund (vilket är den kortaste tidsenheten processorer arbetar i), och kan multipliceras med heltal för att bilda alla vanligt använda frekvenser inom bild- och ljudproduktion. Från 24 hertz till 120 hertz video; från 8 till 192 kilohertz för ljud.

Med den nya enheten blir det lättare att simulera delar av bildrutor för specialeffekter och annat, utan att behöva avrunda några tal.