Första februari får mest uppmärksamhet för det nya förbudet kring mobilanvändande i bilen. Det är dock inte det enda regelverk som börjar gälla i dag – Transportstyrelsen har infört nya regler för drönarflygning som också införs med start 1 februari.

Läs också: Mavic Air – här är DJI:s nya kompakta drönare

Den största nyheten rör kontrollzoner, alltså luftrummet runt en flygplats. Numera krävs det inget tillstånd från den lokala flygtrafikledningen för att flyga lätta drönare i dessa, så länge de håller sig minst 5 kilometer från närmaste punkt på landningsbanan. Med "lättare" avses drönare som väger max 7 kilo. Drönaren får befinna sig på en maximal höjd om 50 meter och måste vara inom synhåll för föraren. 

Drönarkartan
Foto: LFV / Skärmdump"På höjder mindre än 50 m från flygplatsens banor krävs inget särskilt tillstånd för drönare med vikt mindre än 7 kg och hastighet under 90 km/h" står det att läsa om reglerna vid Bromma Flygplats i Stockholm.

De senaste åren har flera incidenter skett när drönare befunnit sig för nära flygplatsverksamheten, vilket lett till onödiga och kostsamma avbrott i trafiken. De drönarförare som är osäkra på vad som gäller i just deras närområde kan med fördel spana in LFV:s drönarkarta, där de nya reglerna redan skrivits in.

– De nya reglerna gör att vi får ett mer effektivt nyttjande av luftrummet samtidigt som det innebär förbättrad säkerhet, säger Jan-Olof Ehk, flygsäkerhetschef LFV, i ett pressmeddelande.

Test: Fightas mot polarna med härligt nördiga Star Wars Drones

Drönare över 7 kilo behöver även fortsättningsvis tillstånd från både Transportstyrelsen och från flygtrafikledningen i hela kontrollzonen oavsett avstånd till banan. Nedan ser du exakt hur de nya reglerna är formulerade. Punkterna är saxade direkt från LFV:s pressmeddelande:

Drönarflygning är tillåtet i kontrollzon utan särskilt tillstånd under förutsättning att:

 • Drönaren befinner sig minst 5 km från närmaste punkt på landningsbanan.
 • Drönaren väger under 7 kg.
 • Man flyger max 50 m över mark (Max 10 m om det är i kontrollzon vid militär flygplats.)
 • Drönaren är inom synhåll för föraren.
 • Drönaren framförs mer än 1 km från helikopterflygplats.
 • Drönaren framförs i max 90km/h.

Dessutom gäller:

 • I okontrollerad luft får man i de flesta fall flyga upp till 120 meter över mark.
 • Om drönaren väger mer än 7 kg behövs tillstånd både från Transportstyrelsen och den lokala flygtrafikledningen för att flyga i kontrollerad luft.
 • Flygning inomhus omfattas inte av reglerna.
 • Det är inte tillåtet att flyga i restriktionsområden, över kärnkraftverk, fängelser, naturreservat eller militära områden.
 • Drönaren ska vara märkt med ägarens kontaktuppgifter.