Från och med den 1 januari 2021 börjar nya, EU-gemensamma regler att gälla för drönarpiloter. Både privatpersoner och yrkesanvändare så väl som tillverkare påverkas när olika typer av drönare ska delas in i helt nya kategorier, behörighetsbevis utfärdas och utbildningar slutföras.

De nya reglerna har tagits fram för att stärka säkerheten i luftrummen med enhetliga riktlinjer, men också för att förhindra att ovetande eller ofrivilliga människor, skyddsobjekt eller verksamheter fångas på bild eller "kartläggs" när kameraförsedda drönare susar förbi långt där uppe. Samtidigt är målsättningen att inte sätta käppar i hjulet för drönarnas tekniska utveckling. Reglerna påminner om de som redan gäller i Sverige idag, men är mycket mer specifika med viktbegränsningar, avstånd och så vidare.

Hur olika drönare ska klassificeras har varit en angelägen fråga. Dels delas de in i tre kategorier: Öppen, specifik och certifierad, med varierande krav på tillstånd och riskanalyser. De allra flesta konsumenter och deras drönare lär falla inom den öppna kategorin.

Men nästa år införs också sju nya certifieringsklasser – kallade C-klasser. Drönare utan C-klass, som släpps ut på marknaden efter 1 januari 2023 kommer enbart att få flyga med särskilt tillstånd från Transportstyrelsen eller inom ramen för en modellflygklubb. C-klasserna går från C0 till C6 och omfattar allt från fjäderlätta leksaksvarianter till högtflygande tungviktare med särskilt hårda säkerhetskrav.

I Sverige är det Transportstyrelsen som ska se till att vi efterlever de EU-gemensamma reglerna. Myndigheten har publicerat mängder med information om de olika krav och klassificeringar som införs, och ska också publicera de utbildningar som krävs för att du ska kunna erhålla rätt behörighetsbevis. Teoriproven publiceras 4 januari 2021.

Rémi Vesvre
Foto: Liza SimonssonRémi Vesvre är ledningsstrateg på Transportstyrelsen.

Egentligen var de nya reglerna tänkta att börja gälla redan i sommar, men på grund av coronapandemin har medlemsländernas myndigheter och departement krävt ytterligare tid för att kunna implementera dem. De olika transport- och luftfartsverken har tvingats prioritera nationella flygangelägenheter. Det berättar Transportstyrelsens ledningsstrateg Rémi Vesvre.

Han uppger även att just arbetet med de kommande C-certifieringsklasserna dragit ut på tiden – bland annat för de innehåller särskilda krav på att olika C-klassade drönare måste kunna identifieras på avstånd.

– I nuläget är det omöjligt för drönartillverkare att C-klassificera sina produkter. Den sista pusselbiten för hur de ska kunna identifieras på avstånd finns inte ännu. Men sex månader går fort – och när väl kraven för de olika C-certifieringsklasserna offentliggörs har tillverkarna ont om tid för att anpassa sig. Det kommer att bli tufft, säger Rémi Vesvre. 

Övergångsperiod på två år

För att underlätta för både piloter och tillverkare har EU beslutat om en "övergångsperiod". Denna går från 1 januari 2021 till 31 december 2022 och låter drönarpiloter fortsätta flyga – men fortfarande under utbildningskrav och med ett flertal begränsningar beroende på vilken drönare det gäller.

Och här börjar det bli aningen krångligt. Låt oss säga att du nyligen köpt en Mavic Air 2 från den populära drönartillverkaren DJI. Den är inte C-klassad och väger 570 gram. Enligt de kommande reglerna krävs ett A3-drönarkort för att du ska få flyga under övergångsperioden. Mavic Air 2 får då "flygas på ett säkert avstånd på minst 150 meter i sidled från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden." Det är en rejäl begränsning mot hur produkten får användas idag. Drönare får dessutom inte C-klassas i efterhand.

Övergångsregler drönare
Transportstyrelsens processkarta visar vilka övergångsregler som gäller för din drönare. (pdf)

För att mildra begränsningarna under övergångsperioden kan A3-piloten även erhålla A2-certifiering genom att svara på ytterligare frågor och "genomföra tillhörande praktik". Om piloten kompletterar med A2-kompetens får Mavic Air 2 istället flyga minst 50 meter i sidled från människor, djur och egendom. Men bara under övergångsperioden – efter 31 december 2022 är det 150 meters avstånd som gäller igen.

En drönare som klarar sig betydligt bättre är Mavic Mini, också den från DJI. Eftersom den väger 249 gram faller den precis inom ramen för A1 (begränsad)-underkategorin. Den får då flygas över enskilda individer. I följ mig-läget får de flygas högst 50 meter i sidled från fjärrpiloten.

"Skulle avvakta med ett köp"

De drönare som marknadsförs och säljs idag kommer alltså – nästan helt utan undantag – att få begränsade användningsmöjligheter inom ett halvår. Och från 2023 ser det ännu mörkare ut, då de tillfälliga A2-reglerna försvinner. I exemplet med Mavic Air 2 faller den då inom A3 och får återigen ett avståndskrav på 150 meter.

– Idag skulle jag definitivt avvakta med att lägga större summor pengar på drönare. Vänta ett halvår eller ett år på att bilden ska klarna är mitt råd. Idag kanske livslängden på en mellanstor drönare är 3-4 år – ungefär som en smartphone – så risken är att du inte alls kan använda den som du tänkt dig under de åren, säger Rémi Vesvre.

En titt bland svenska återförsäljare visar att många länkar till Transportstyrelsens regelverk för drönare. Däremot skyltar de knappast med att produkten som säljs kommer att få begränsad användning inom sex månader. Den icke-påläste som skaffar sig en drönare idag riskerar därmed att bli negativt överraskad.

Mavic Air 2
Mavic Air 2 väger 570 gram och kommer att kräva minst ett A3-drönarkort från och med nästa år.

Hur stor är egentligen kunskapen om de kommande EU-reglerna? 
– I våra mätningar märker vi en ökad kunskap hos befintliga användare. Åtminstone om att reglerna är på gång. Vad de sedan innebär rent konkret är kunskapen inte lika stor om. Vi ser absolut ett behov av de kommande kunskapsproverna och certifieringarna. I slutet av året kommer vi att dra igång en bred kampanj som informerar om regeländringarna och uppmuntrar till att ta drönarkort, säger Rémi Vesvre.

Angående att tillverkare och återförsäljare inte redan nu går ut med information om begränsningarna säger han:

– I nuläget gör de inte någonting fel, och förhoppningsvis kommer informationen att bli bättre framöver. När de nya reglerna väl börjar gälla är både importörer och distributörer skyldiga att informera kunderna om vad som gäller för deras drönare. Men visst kan jag tycka det är lite synd att det inte finns sådana krav redan nu.

Johanna Persson är vägledare på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå Konsument. Hon berättar att man vanligen hänvisar drönarfrågor vidare till Transportstyrelsen eftersom de är tillsynsmyndighet.

– Men det här är något vi får hålla koll på och se om det kommer in några anmälningar, och då göra bedömningen huruvida det faller under vår tillsyn eller inte. Sådana här fall skulle också kunna bli fråga om vilseledande marknadsföring, om ett företag utelämnar väsentlig information, men det är ju någon man får bedöma i ett tillsynsärende i så fall.

De nya drönarreglerna i korthet:

Ansvarig operatör: Måste finnas vid all drönarflygning. Företag och privatpersoner registrerar sig som en sådan hos Transportstyrelse får ett unikt operatörs-id, och drönare som kräver det ska vara märkta och programmerade med ett sådant.

Saknar C-klass: Dessa drönare kan fortsätta säljas under övergångsperioden (jan 2021-dec 2022), men även från 2023 och framåt. Men för piloten krävs då antingen tillstånd från Transportstyrelsen inom den specifika kategorin eller att flygning sker inom ramen för en modellflygklubb.

Fjärrpilot: Den som sköter själva flygningen. Drönaren delas in i kategorierna öppen, specifik och certifierad, och kräver ett motsvarande behörighetsbevis för att få köras. För att erhålla ett sådant krävs bland annat ett teoriprov. Leksaksdrönare och extremt lätta farkoster är undantagna.

Tillstånd: Krävs enbart om drönaren väger över 25 kilo, "så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken utom över hinder, och inte över folksamlingar". Andra tillstånd kan krävas beroende på vad du ska använda drönaren till, exempelvis från Lantmäteriet för spridning av bilder och video.

Begränsad flygning: Gäller i särskilt känsliga luftrum, som över fängelser, kärnkraftverk och militäranläggningar. Se Luftfartsverkets drönarkarta. 

Märkning av drönare: Alla drönare som används inom EU måste vara CE-märkta. Utöver detta tillkommer de nya certifieringsklasserna C0-C6 som ett nytt krav. Drönare kan inte C-klassas i efterhand, men kan få fortsätta flyga från 2023 inom kategorierna begränsad A1 eller A3 om de saknar C-klass.

Övergångsregler: För dig som i dag flyger en icke C-klassad drönare som faller inom den öppna kategorin gäller särskilda regler mellan januari 2021 - december 2022. Dessa hittar du här. 

Källa: Transportstyrelsen