En patentansökan från Facebook har publicerats med titeln ”Socioeconomic group classification based on user features”, rapporterar Engadget. Det är, kort sagt, en metod för att avgöra vilken social klass du tillhör utifrån olika uppgifter på det sociala nätverket.

Systemet använder maskininlärning och tränas utifrån uppgifter om en viss population, till exempel demografi, produktanvändning, internetanvändning, hushåll och socioekonomisk statistik. Uppgifterna kan samlas in utifrån med exempelvis enkäter. Systemet kan sedan ta uppgifter om en individ och beräkna sannolikheten att hen tillhör en viss socioekonomisk grupp.

Patentet använder begreppet ”socioekonomisk grupp” nästan överallt, utom på den punkt där det framgår att systemet använder de tre grupperna över-, mellan- eller arbetarklass.

Syftet med systemet är att användas av tredje part för att ”öka medvetenheten om en produkt eller tjänst hos användare”. Reklamköpare ska alltså kunna välja att enbart visa sin reklam för användare ur en viss samhällsklass.

Sannolikheten att detta kommer leda till kritik om det införs får nog sägas vara rätt hög.