Ett grupp forskare i Kina har gjort lyckade djurförsök med en ny potentiell behandlingsmetod för olika typer av cancer med hjälp av nanobotar, rapporterar Engadget.

Forskarna har publicerat sina resultat i Nature Nanorobot, som tog god tid på sig att granska rapporten – den skickades in i juni 2016 och godkändes först i januari i år.

Vad forskarna har gjort är att bygga en dna-baserad ”robot” med byggstenar från ett virus. På roboten placeras enzymet thrombin, och sedan rullas roboten ihop till en tub. I båda ändarna av tuben placeras små dna-bitar som kan binda till ett ämne som återfinns i tumörceller men inte i hälsosamma celler.

I försöken injicerade forskarna dessa dna-robotar i möss med mänskliga bröst- och äggstockscancerceller, samt med lungcancer och malignt melanom. I samtliga fall levde mössen som hade behandlats längre och tumörernas tillväxt bromsades. För malignt melanom hindrade behandlingen cancern att spridas till levern, och med lungcancer visade lungorna till och med tecken på att läkas när tumören hade stoppats.

Resultaten är lovande, men det är fortfarande många steg kvar tills det eventuellt kan bli en ny behandlingsmetod för människor.