Känner du dig säker på nätet? Då är du inte ensam. Men skenet kan bedra. Bara under det senaste året förlorade svenskar totalt 4 miljarder kronor till följ av nätbrott. Det här visar 2017 Norton Cyber Security Insights rapport som nyligen släppts av Symantec.

Många av de personer som drabbats av nätbrott har dessutom en liknande profil världen över. Ofta är de typiska brottsoffren personer som dagligen använder flera enheter, oavsett om de är hemma eller på språng.

Läs mer: Testa en av världens högst rankade säkerhetstjänster

De som drabbats av nätbrott tenderar också att i större utsträckning ha en mer naiv syn på grundläggande nätsäkerhet. 48 procent av offren är benägna att dela med sig av lösenord till andra, jämfört med 26 procent bland de som inte drabbats. 13 procent av svenskarna ansåg att det acceptabelt att få tillgång till någon annans finansiella konton utan deras tillstånd och 14 procent menade även att det ibland eller till och med alltid var acceptabelt att placera en programvara på någon annans enhet för att spionera.

– Det här visar på ett farligt förhållningssätt. Trots stor mediebevakning och kontinuerliga rapporteringar om nätbrott och dess ökade fara, känner sig folk osårbara och ignorerar att använda sig av de mest grundläggande säkerhetsåtgärderna, säger Ola Rehnberg, säkerhetsexpert på Symantec och tillägger:

– Det här visar på vikten av digital säkerhet och det akuta behovet att få svenskarna att inse behovet av säkerhetsåtgärder för att förebygga nätbrott.

Något som även fortsätter att breda ut sig är ransomware. Många av de som drabbas får aldrig tillbaka sina ägodelar, trots att de går utpresserna till mötes. Drygt en av tolv svenskar har någon gång fått sina filer stulna och låsta genom ransomware. Var tredje utsatt betalade lösensumman till utpressarna men en av fem fick inte tillbaka sina filer. Dock visar det sig att endast hälften av de tillfrågade säkerhetskopierar sina filer. Istället förväntar de sig att utrustningen själv ska uppdatera säkerhetshål på egen hand.

– Att betala en lösensumma för att få tillbaka sina filer kan ses som en naturlig reaktion. Men det kommer enbart ytterligare öka brottsligheten genom att man finansierar deras kriminella aktivitet, dessutom finns det ingen garanti på att få tillbaka sina digitala ägodelar. När det kommer till utpressningsvirus är den kriminaliteten lönsam, men vi kan alla ta enkla steg för att förhindra dess framgång, säger Ola Rehnberg.

Läs mer om hur du kan skydda dig på nätet

Fakta

  • Betala inte lösensumman.
  • Säkerhetskopiera dina filer regelbundet.
  • Dela inte personlig information när du svarar på mejl, då det kan vara ett försök till nätfiske.
  • Använd ett internetsäkerhetsprogram där brandvägg ingår.
  • Håll din programvara uppdaterad.