Oavsett om vi går mot en framtid där superintelligenta artificiella intelligenser tar över världen och förvandlar oss människor till boskap eller inte finns ett reellt hot från AI de närmaste åren. Det påstår de 26 författarna av rapporten ”The Malicious Use of Artificial Intelligence – Forecasting, Prevention, and Mitigation”.

De 26 forskarna är anslutna till organisationer som Future of Humanity Institute, Centre for the Study of Existential Risk och Open AI, och de målar upp en bild av en framtid inom fem år då AI används för att begå brott, fuska och annat illvilligt.

HAL 9000

AI kommer bland annat göra det mycket, mycket billigare att göra saker som i dag kräver mänsklig arbetskraft, till exempel riktade phishingattacker. Andra hot är fejkade bilder och videor, övervakning och kapade robotar.

Forskarna har också tagit fram en handlingsplan för hur vi kan möta dessa hot på olika fronter. Det handlar bland annat om att:

  • AI-forskare bör vara öppna med hur deras arbeten kan användas i illvilliga syften.
  • Lagstiftare behöver lyssna på experter.
  • AI-världen måste lära sig mer om it-säkerhet.
  • Etiska ramverk för AI behöver utvecklas och sedan efterlevas.
  • Fler behöver delta i de här diskussionerna, inte bara AI-forskare och lagstiftare.