Det råder inte längre någon tvekan om att elbilar är framtiden, men det är knappast bilförsäljarnas förtjänst. Enligt en ny undersökning utförd av forskare på Aarhus Universitet och University of Sussex är det nämligen väldigt vanligt att försäljare med alla medel försöker få köpare att välja en bil med förbränningsmotor i stället för en elbil.

Forskarna besökte 82 bilförsäljare i 15 nordiska städer och uttryckte önskemål om att köpa en elbil. I två tredjedelar av fallen försökte försäljarna övertyga dem om att köpa en mer traditionell bil, ofta genom att lyfta fram felaktig information om elbilar gällande räckvidd, skatteförmåner eller laddningserfarenheter.

Allra mest kritiska mot elbilar var de danska försäljarna, medan de norska var minst kritiska. I sammanhanget kan nämnas att det är betydligt vanligare med elbilar i Norge än i Danmark.

– Försäljarna tenderade att lyfta fram fordonet som är enklast att sälja, konstaterar forskarna i rapporten som kan laddas ner från Nature Energy.