Under fredagen presenterades Data Transfer Project (DTP), något som syftar till att underlätta för oss användare att byta mellan olika internettjänster. Bakom projektet står Facebook, Google, Microsoft och Twitter men förhoppningen är att fler företag ska ansluta sig till samarbetet med tiden.

I korthet handlar det om att satsa på en gemensam standard som gör det möjligt att ladda ner sina personliga data från en tjänst och sedan ladda upp det på en annan. På så sätt skulle användarna inte känna sig låsta till en viss plattform.

– Att underlätta för enskilda att välja mellan tjänster underlättar konkurrensen, ger enskilda personer möjlighet att testa nya tjänster och gör det möjligt för dem att välja det erbjudande som bäst passar deras behov, konstateras det på webbsidan för projektet.

Den gemensamma standarden ska baseras på öppen källkod, men när den kommer att finnas tillgänglig för allmänheten är i skrivande stund oklart.