Hur mycket rymmer en tweet? 280 tecken kanske inte verkar så mycket, men utvecklaren Alok Menghrajani har lyckats klämma in ett helt datorspel på en bootbar cd-avbildning.

Här är hela koden från hans tweet:

perl -E 'say"A"x46422,"BDRDAwMQFFTCBUT1JJVE8gU1BFQ0lGSUNBVElPTg","A"x54,"Ew","A"x2634,"/0NEMDAxAQ","A"x2721,"BAAAAYQ","A"x30,"SVVVqogAAAAAAAEAF","A"x2676,"LMBaACgB76gfbgTAM0Qv8D4uYAI86qqgcc+AXP45GA8SHIRPFB3DTeYSEhyBSwCa8CwicMB3rSG/sHNFbRFJjAke9rrwQ","A"x2638'|base64 -D>cd.iso

Koden körs i en kommandotolk och skapar skivavbildningen cd.iso som du antingen kan bränna till en cd eller ladda i ett virtualiseringsprogram som Virtualbox.

När du startar en dator (eller virtuell maskin) med koden får du upp ett extremt enkelt Snake-liknande spel.