Inför valet 2014 var det Miljöpartiet som lade fram förslaget om ett pantsystem för mobiltelefoner. Fyra år senare är ämnet aktuellt igen. Aftonbladet rapporterar att Socialdemokraterna, som idag presenterat sin klimatpolitik för den kommande perioden, inkluderat frågan om mobilpanten på sin agenda.

Ordagrant lyder punkten "Inför mer pant. Pant på mobiltelefoner och andra elektroniska produkter."

Tanken är att genom återanvändning ta bättre tillvara på de resurser som används inom mobilindustrin. Partiet uppmärksammar också den kontroversiella brytningen av kobolt som används i batteritillverkningen kring mobiltelefoner och annan småelektronik. Barnarbete och eländiga arbetsförhållanden för gruvarbetarna har skapat rubriker i många års tid.

Läs också: Därför köper vi allt fler prylar – och blir vi verkligen lyckligare av det?

Till Aftonbladet säger Socialdemokraternas miljöpolitiske talesperson, Åsa Westlund, följande:

– Vi måste sluta leva som att vi har fyra jordklot och ta bättre tillvara på de resurser som vi använder. Då föreslår vi bland annat att vi ska införa en pant på mobiltelefoner och kanske även annan småelektronik.

Åsa Westlund påtalar i intervjun att det finns stora problem med metallbrytning och att människor far illa i koboltjakten, men också att det dumpas miljöfarligt elavfall i utvecklingsländer.

Om, hur och när ett pantsystem för mobiler ska implementeras ska utredas. Grundidén är i alla fall ett prispåslag vid köp av nya mobiltelefoner – pengar som sedan fås tillbaka när den uttjänta luren lämnas in till elektronikbutiken. Vad en sådan summa skulle landa på är inte heller fastställt.

Klas Elm, vd på Elektronikbranschen, uttalade skepsis mot pantförslaget 2014. Organisationen har inte ändrat ståndpunkt i frågan, berättar han för M3.

– Det verkar vara ett ganska kostsamt system för att få in uttjänta produkter. Alla system kostar pengar att sätta upp och hålla igång. Gamla telefoner gör ingen nytta i lådor eller uppe på vinden, men vi tycker att pengarna borde användas till informationsinsatser om varför du bör lämna in prylarna för återvinning. På det området har det inte hänt speciellt mycket.

Han utvecklar:

– Vi har redan ett välfungerande återvinningssystem som tar hand om skrotprodukter. Det handlar mer om att få alla att förstå den nytta som återvunna produkter gör som nytt material. Att gå till en återvinningscentral eller elektronikbutik och lämna in sin gamla telefon är inte svårt – utmaningen handlar om att våga klippa navelsträngen till prylarna.