Redan 2009 skrev 14 företag – inklusive Apple, Samsung och Nokia – under en överenskommelse om att arbeta för att skapa en gemensam standard för mobiltelefonladdare, efter påtryckningar från EU-kommissionen.

9 år senare används fortfarande åtminstone tre olika kontakter, och kommissionen ser ut att ha tröttnat på att vänta. Reuters rapporterar att en utredning snart ska dra igång som ska avgöra om det behövs lagstiftning för att harmonisera laddarna.

Problemet med olika standarder är enligt EU-kommissionen framför allt att det bidrar till mer elektronikskrot. 51 000 ton laddare slängs varje år bort. Dessutom är det irriterande för konsumenter som inte kan använda samma sladdar oavsett vilken telefon de har.

Det är oklart om EU-kommissionen är mer bekymrad över sladdar eller själva laddarna, som nästan alltid har vanliga usb-kontakter (även om det har börjat komma laddare med ubs-c).