Forskare vid University of California, Irvine har undersökt hur mobiltelefonen påverkar människors känslor av obehag i stressiga sociala situationer. 148 deltagare delades in i tre grupper: En grupp ombads använda sina mobiler som vanligt, en att inte använda dem, och den tredje fick lämna ifrån dig mobilerna.

Deltagarna gav salivprover och sattes vid ett bord i ett rum tillsammans med två andra personer, som sedan exkluderade dem genom att vända sig från bordet och prata om en annan person som inte befann sig i rummet. När den sociala exkluderingen var över fick de lämna ett nytt salivprov.

Forskarna mätte sedan halterna av stresshormoner före och efter experimentet, och fann att de som hade sina telefoner men inte använde dem hade lägst nivåer. En uppföljande enkät visade också att båda grupperna som fick behålla sina telefoner kände sig mindre isolerade och exkluderade än de som tvingades sitta där utan mobilen.

Resultatet pekar enligt forskarna på att våra mobiler kan fungera som ”snuttefiltar” som ger trygghet bara genom att finnas till hands, även om vi inte använder dem. John Hunter, som ledde studien, spekulerar att den kan fungera som en påminnelse om att det finns andra som bryr sig om dig.