I dag röstade EU-parlamentet om flera förslag som rör audiovisuella medier, och samtliga fick ja med 452 röster för, 132 emot och 64 nedlagda.

Det mest uppmärksammade förslaget gäller innehållet på streamingtjänster. När lager träder i kraft måste minst 30 procent av innehållet på Netflix, Amazon Prime Video och andra streamingtjänster vara producerat i EU-länder.

EU:s krav på Netflix: en tredjedel av innehållet måste produceras i Europa

I texten som godkändes står att reglerna ska följas så länge det är praktiskt möjligt, utan att påverka principen om mediapluralism, och utan att påverka tjänsten som levereras till konsumenter. Det här kommer naturligtvis tolkas både av lokala lagstiftare i medlemsländerna och säkerligen i domstol, men det ser ut att innebära att exempelvis nischade tjänster (tänk en Bollywood-tjänst eller japansk animé) kommer kunna finnas. Hur det blir för företag som bara sänder egenproducerat material, som HBO, återstår att se.

Ett annat förslag som röstades igenom gäller andelen reklam på tv. Mellan 18:00 och 00:00 kommer max 20 procent av tiden få vara reklam, och mellan 06:00 och 18:00 gäller samma regel men då kan företagen fördela reklamen som de vill.

Det sista förslaget gäller utökat skydd från våld, hat, terrorism och ”skadlig reklam” för barn. Lagen styr bland annat produktplacering och reklam i barnprogram, och inför nya krav på videodelningstjänster.

Nu ska förslagen gå till EU:s ministerråd och godkänns det där har medlemsländerna sedan 21 månader på sig att stifta lokala lagar som inför reglerna.