Redan för flera år sedan dök de första rapporterna upp om människor som mist livet när de försökt ta en selfie på farliga platser. Sedan dess har vi kunnat läsa om selfieolyckor som fall från klippor och byggnader, i kollisioner med tåg och med vilda djur.

Nu har en grupp forskare i Indien publicerat en vetenskaplig rapport kring dödsorsaken.

Mellan oktober 2011 och november 2017 hittade forskarna 137 rapporter om selfierelaterade dödsfall från runt om i världen, där totalt 259 människor miste livet. 72,5 procent av de döda var män. Hälften av dödsfallen skedde i Indien, följt av Ryssland, USA och Pakistan.

De vanligaste dödsorsakerna var fall, drunkning och transportolyckor men rapporten listar även djur, elchock, eldsvåda, skjutvapen och ”övrigt”. Forskarna delade också in dödsfallen i ”riskfyllt beteende” och ”icke-riskfyllt beteende”. Totalt var nära hälften av dödsfallen män med riskfyllt beteende.

Forskarna påpekar att studien har brister; den har till exempel bara tittat på mediarapporter skrivna på engelska.