Mobilanvändare är överlag väldigt trogna sina plattformar. Ny statistik från Cirp, som mäter lojaliteten bland IOS- och Android-användare i USA, visar att knappt 92 procent av Android-användarna fortsätter använda Android. Samma siffra för IOS är drygt 89 procent. Siffrorna gäller faktiska köp och inte vad personerna planerar eller hoppas.

Eftersom det finns betydligt fler Android-användare än IOS-diton innebär siffrorna att nettomigrationen förmodligen går från Android till IOS.

Att användarna är så lojala kan ha flera orsaker: Att byta plattform kan vara väldigt krångligt och i vissa fall kan inte allt föras över, en del Android-användare har inte råd med Apples dyrare telefoner, och självklart är det även många som helt enkelt starkt föredrar den ena.

Tim Cook har nyligen sagt att switchers bidrar starkt till Iphone-försäljningen, men det ser alltså ut som utrymmet för att locka över Android-användare inte är särskilt stort.

Läs mer: Därför byter folk mellan Android och IOS