I höstas lanserades Google Home officiellt i Sverige. Ett stort steg för svensk hemautomatisering, men också något som sätter fingret på delikata integritetsfrågor. Faktum är att Googles smarta Assistent spelar in alla dina röstkommandon – efter varje "Hej Google" sparas en transkribering på ditt konto.

Läs mer: Här läser du Googles sekretesspolicy och vad som sparas om dig

Du som inte gillar att dina kommandon loggas kan vidta åtgärder för att stoppa detta. Nyckeln är Google-sidan Min aktivitet, som låter användaren kontrollera vad som samlas in och under vilka förhållanden. Här finns även inställningar för svenskanpassade Assistent, och så här använder du dem:

Så gör du med Assistent i mobilen 

Google aktivitet

1. Surfa in på Google-sidan Min Aktivitet.

2. I huvudvyn klickar du på Aktivitetsinställningar.

3. Skrolla ned till rubriken Röst- och ljudaktivitet. Redan här finns ett reglage för att stoppa röstinspelningen helt och hållet. OBS: Om du inaktiverar detta kan röststyrningen via Google börja fungera dåligt eller inte alls.

4. För att i stället hantera individuella inspelningar väljer du Hantera historik. 

5. Nu får du upp en kronologisk presentation av röstkommandon i såväl text- som ljudform. Tryck på de tre prickarna bredvid varje dag för att få upp valet Radera. Klicka en gång till för att ta bort!

Bonustips: En ännu snabbare väg till dina mobilinspelningar är att filtrera på Röst och ljud direkt från förstasidan. Här saknas dock valet att stoppa all röstinspelning.


Så gör du med Assistent i Google Home

Google aktivitet

1. Surfa in på Google-sidan Min Aktivitet.

2. I huvudvyn klickar du på Filtrera efter datum och produkt. Välj enbart Assistent. Tryck sedan på sök-ikonen (det blå förstoringsglaset).

3. Nu får du upp en kronologisk lista som inkluderar såväl mobil- som högtalarkommandon i textform. Även de svar du fått från Assistent listas här.

4. Tryck på de tre punkterna vid en specifik tidsintervall och välj sedan Radera. Bekräfta för att ta bort.

Google Home Pris vid test: 1200 kr.

Bästa pris just nu: 969 kr