I höstas lanserades Google Home officiellt i Sverige. Ett stort steg för svensk hemautomatisering, men också något som sätter fingret på delikata integritetsfrågor. Faktum är att Googles smarta Assistent spelar in alla dina röstkommandon – efter varje "Hej Google" sparas en transkribering på ditt konto.

Läs mer: Här läser du Googles sekretesspolicy och vad som sparas om dig

Du som inte gillar att dina kommandon loggas kan vidta åtgärder för att stoppa detta. Nyckeln är Google-sidan Min aktivitet, som låter användaren kontrollera vad som samlas in och under vilka förhållanden. Här finns även inställningar för svenskanpassade Assistent, och så här använder du dem:

Så gör du med Assistent i mobilen 

Google aktivitet

1. Surfa in på Google-sidan Min Aktivitet.

2. I huvudvyn klickar du på Aktivitetsinställningar.

3. Skrolla ned till rubriken Röst- och ljudaktivitet. Redan här finns ett reglage för att stoppa röstinspelningen helt och hållet. OBS: Om du inaktiverar detta kan röststyrningen via Google börja fungera dåligt eller inte alls.

4. För att i stället hantera individuella inspelningar väljer du Hantera historik. 

5. Nu får du upp en kronologisk presentation av röstkommandon i såväl text- som ljudform. Tryck på de tre prickarna bredvid varje dag för att få upp valet Radera. Klicka en gång till för att ta bort!

Bonustips: En ännu snabbare väg till dina mobilinspelningar är att filtrera på Röst och ljud direkt från förstasidan. Här saknas dock valet att stoppa all röstinspelning.


Så gör du med Assistent i Google Home

Google aktivitet

1. Surfa in på Google-sidan Min Aktivitet.

2. I huvudvyn klickar du på Filtrera efter datum och produkt. Välj enbart Assistent. Tryck sedan på sök-ikonen (det blå förstoringsglaset).

3. Nu får du upp en kronologisk lista som inkluderar såväl mobil- som högtalarkommandon i textform. Även de svar du fått från Assistent listas här.

4. Tryck på de tre punkterna vid en specifik tidsintervall och välj sedan Radera. Bekräfta för att ta bort.