Hur ömtåliga är våra mobiler egentligen, och hur klantiga är vi användare? Rätt är svaret på båda frågorna, i alla fall om vi litar på en ny rapport från Squaretrade.

Squaretrade har tittat på hur ofta amerikanska mobilanvändare tappar sina mobiler i backen så att skärmen spricker eller krossas, och resultatet är nedslående. 50 miljoner telefonskärmar krossades under ett enda år i USA. Det blir 5 761 i timmen, 96 i minuten och 1,6 i sekunden. I genomsnitt tappar en av sex amerikaner sin mobil under ett år.

Många av de drabbade underskattar reparationskostnaden och hela 65 procent väljer att helt enkelt leva med en trasig skärm.

Utan någon statistik från Sverige kan vi omöjligt säga om svenskar är mindre klantiga än amerikaner eller ännu sämre på att hålla reda på sina telefoner.