Om du förr i tiden försökte översätta den turkiska meningen ”o bir doktor” till engelska på Google Translate blev det ”he is a doctor”. På svenska blev det, och blir fortfarande, ”hon är läkare”. Turkiska har inte grammatiskt genus, så ”o bir doktor” betyder alltså ”hen är läkare”.

Google Translate har valt han eller hon utifrån vad som är vanligast i de texter tjänsten har lärt sig översätta från.

Det här har Googles utvecklare nu börjat åtgärda. Med vissa språkkombinationer visar tjänsten numera två varianter när en mening kan betyda olika saker. Det gäller från engelska till franska, italienska, portugisiska och spanska samt från turkiska till engelska men ska komma till fler kombinationer framöver.

Tjänsten visar när en översatt mening får genus när originalet inte har det, så att den som använder den kan välja rätt eller skriva på ett annat sätt om det är viktigt med könsneutralitet i just den texten.