Om du fick betalt för att sluta använda Facebook, för hur mycket skulle du gå med på det? Om det var en dag, en vecka – eller ett år?

Det här är vad fyra forskare vid Kenyon College, Susquehanna University, Tufts University och Michigan State University bestämde sig för att undersöka. Och för att se till att resultaten inte färgades av deltagarnas tankar var allt på riktigt. Deltagarna var verkligen tvungna att stänga av sina konton den period de frågades om, och de fick verkligen betalt.

Deltagarna och forskarna var amerikaner, så resultaten gäller där men inte nödvändigtvis i andra länder.

För att skippa Facebook en dag måste du betala en genomsnittlig amerikan 37 kronor. För en vecka blir summan 333 kronor. För att inte använda Facebook på ett helt år varierar beloppet ganska mycket beroende på demografi, mellan 10 250 och 18 680 kronor. Studenter är dyrare än andra vuxna. I samtliga fall var forskarna tvungna att betala över 9 000 kronor (1 000 dollar) för att få deltagare att stänga av Facebook i ett år.

Forskarna menar att resultaten visar en möjlig förklaring till varför Facebook trots förra årets alla skandaler har klarat sig relativt oskatt.