När ett upphovsrättskyddat verk delas utan tillstånd har rättighetsinnehavaren rätt till ”skälig ersättning”. Tanken är att ersättningen ska motsvara det pris som den som spred den hade fått betala för en licens som täcker just det användandet.

Om en tv-kanal exempelvis visar en film utan tillstånd kan en domstol enkelt se hur mycket tv-kanaler vanligtvis betalar och bestämma ersättningen därefter. Det är betydligt svårare när verket har delats på nätet, som i det fall som nu har avgjorts av Högsta domstolen.

Fallet gäller sajten dreamfilm.se som har ”fulstreamat” filmer. Det handlar alltså om en Netflix-liknande tjänst för piratkopierad film. Svensk Filmindustri, som har använt filmen ”Maria Wern – Drömmen förde dig vilse” för att statuera exempel, ansåg att åtta miljoner kronor var en passande summa.

Tingsrätten tyckte det var att ta i och sänkte till en miljon. Hovrätten höjde till fyra miljoner, men fallet har alltså tagits upp som ett viktigt principfall av Högsta domstolen som anser att den beräkningen för den fingerade licensavgift som Svensk Filmindustri har gjort är tagen ur luften.

Den slutgiltiga ersättningen har satts till 400 000 kronor och fallet blir nu prejudicerande.