Konkurrensen på mobilmarknaden har gett resultat de senaste åren, men prisminskningar både på lägstapriser och genomsnittspriser. Trenden fortsatte under 2018, skriver Post- och telestyrelsen i en ny rapport.

De abonnemang som prissänktes mest under året var de med kring 4–6 gigabyte data och de med 40 gigabyte – lägstapriserna där var 40 procent lägre än 2017. Priserna på 100 abonnemang gigabyte eller mer data var dock oförändrade. För rena dataabonnemang var siffrorna de omvända, med lägre priser för rejält mycket data men samma priser på små abonnemang.

PTS har också jämfört priserna på fast bredband, och konstaterar att priserna varierar väldigt mycket. Medianpriset för en anslutning med 100/10 megabit per sekund (ner/upp) var 285 kronor i månaden, medan en 100/100-lina går på 335 kronor.