Fixarsajten Ifixit har lyckats lägga vantarna på ett exemplar av Galaxy Fold, så nu vet vi det mesta om hur den vikbara mobiltelefonen ser ut på insidan.

Vad gäller komponenterna är det i huvudsak samma komponenter som återfinns i andra Galaxy-modeller. Det finns två batterier, ett på 2 135 milliamperetimmar och ett på 2 245 milliamperetimmar

Enligt Ifixit är risken stor att det kommer in damm i mobilen, något som kan ställa till det på sikt. Dessutom gör konstruktionen att det troligtvis bara är en tidsfråga innan det blir problem med skärmen.

Betyget ur reparationssynpunkt blir 2 av 10. Galaxy Fold använder sig visserligen av vanliga skruvar och standardkomponenter, men den ömtåliga konstruktionen drar ner betyget rejält.

Som bekant har Samsung skjutit upp lanseringen av Galaxy Fold för att lösa några av de mest allvarliga problemen, så förhoppningsvis kommer den slutgiltiga modellen att vara bättre än förhandsvisningexemplaren.